Promotic

Zmiana wielkości wyglądu aplikacji (zoom) - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów dla obliczenia zmiany wielkości wygłądu aplikacji.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmaRoot > Wygląd".
Konfiguratory:
Typ zoomuOkreśla, w jaki sposób zostanie obliczona zmiana wielkości wyglądu aplikacji.
no - wielkość aplikacji nie zostanie zmieniona - Aplikacja pozostanie w swej domyślnej wielkości.
const - wielkorotność wielkości aplikacji - Wielkość aplikacji zostanie pomnożona przez wartość określonej stałej.
original - zmiana wielkości względem podstawowej rozdzielczości monitora - Wielkość całej aplikacji zostanie automatycznie zmieniona według bieżącej rozdzielczości monitora względem określonej podstawowej rozdzielczości monitora.
Zmiana wielkościSłuży do wprowadzania wartości stałej zmiany wielkości aplikacji
Wybierz podstawową rozdzielczość monitoraUmożliwia wybrać podstawową rozdzielczość na podstawie bieżącej rozdzielczości monitora lub z listy standardowych rozdzielczości.
Pozioma rozdzielczośćSłuży do wprowadzania wielkości podstawowej poziomej rozdzielczości monitora.
Pionowa rozdzielczośćSłuży do wprowadzania wielkości podstawowej pionowej rozdzielczości monitora.
Patrz również:
Nawigacja:
 
 
- Zmiana wielkości wyglądu aplikacji (zoom)
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.