Promotic

Změna velikosti vzhledu aplikace (zoom) - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů pro výpočet změny velikosti vzhledu aplikace.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "PmaRoot > Vzhled".
Konfigurátory:
Typ zoomuUrčuje, jakým způsobem bude vypočtena změna velikosti vzhledu aplikace.
no - velikost aplikace nebude změněna - Aplikace bude ponechána ve své výchozí velikosti.
const - vynásobení velikosti aplikace zvolenou konstantou - Velikost aplikace bude vynásobena hodnotou zvolené konstanty.
original - změna velikosti vzhledem k výchozímu rozlišení monitoru - Velikost celé aplikace bude automaticky změněna podle aktuálního rozlišení monitoru vzhledem k zadanému výchozímu rozlišení monitoru.
Změna velikostiSlouží pro zadání hodnoty konstantní změny velikosti aplikace
Vybrat výchozí rozlišení monitoruUmožňuje vybrat výchozí rozlišení podle aktuálního rozlišení monitoru nebo ze seznamu standardních rozlišení.
Horizontální rozlišeníSlouží pro zadání velikosti výchozího horizontálního rozlišení monitoru.
Vertikální rozlišeníSlouží pro zadání velikosti výchozího vertikálního rozlišení monitoru.
Viz také:
Navigace:
 
 
- Změna velikosti vzhledu aplikace (zoom)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.