Promotic

onUserLogoff - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po potwierdzeniu wylogowania użytkownika z uruchomionej aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.User - (Object) [do odczytu] Obiekt PmUser, który przedstawia odlogowywanego użytkownika.
pEvent.UserId - (String) [do odczytu] (przestarzałe) Identyfikator zalogowanego użytkownika. Wartość jest wstępnie ustawionaw jeżeli wprowadzona nazwa użytkownika została odnaleziona w liście użytkowników.
pEvent.Name - (String) [do odczytu] (przestarzałe) Nazwa wylogowanego użytkownika. Taka sama wartość jako pEvent.User.Name.
pEvent.Level - (Integer) [do odczytu] (przestarzałe) Poziom wylogowanego użytkownika.
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane dla każdego właśnie wylogowywanego użytkownika (lokalnego i sieciowego). Szczegółowe informacje dotyczące użytkownika (obiekt PmUser) są dostępne w parametrze pEvent.User. Patrz Przykład.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Events").ActivateNew("", "event0", "", "UserLogoff=" + pEvent.Name);
© MICROSYS, spol. s r.o.