Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onUserLogoff - zdarzenie objektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po potwierdzeniu wylogowania użytkownika z uruchomionej aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.User - (Object) Obiekt PmUser, który przedstawia odlogowywanego użytkownika.
pEvent.UserId - (String) (przestarzałe) Identyfikator zalogowanego użytkownika. Wartość tego parametru jest wstępnie ustawionaw przypadku, że wprowadzona nazwa użytkownika została odnaleziona w liście użytkowników.
pEvent.Name - (String) (przestarzałe) Nazwa wylogowanego użytkownika. Taka sama wartość jak pEvent.User.Name.
pEvent.Level - (Integer) (przestarzałe) Poziom wylogowanego użytkownika.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego właśnie wylogowywanego użytkownika (lokalnego i sieciowego). Szczegółowe informacje dotyczące użytkownika (obiekt PmUser) są dostępne w parametrze pEvent.User. Patrz Przykład.

Historia:
Pm7.02.00: Nowy parametr pEvent.User (obiekt typu PmUser) w celu stwierdzenia szczegółowych informacji o rodzaju użytkownika.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice