Promotic

Obiekt PmUser (Użytkownik)

Opis:
Patrz: PmUser - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt przedstawia konkretnego zalogowanego użytkownika (lokalnego lub sieciowego), (PROMOTIC lub Windows). Obiekt PmUser jest wytworzony podczas każdego pomyślnego zalogowania użytkownika lokalnego lub sieciwewgo.
Właściwości i metody:
GetPrivateDataOdczyt zapisanej wartości związanje z konkretnym zalogowanym użytkownikiem
IdIdentyfikator użytkownika
IPAddressAdres IP użytkownika sieciowego
NameNazwa użytkownika
PriorityPriorytet użytkownika
SetPrivateDataZapisanie wartości związanej z konkretnym zalogowanym użytkownikiem
TestInGroupTest, czy dany użytkownik jest lub nie jest członkiem określonej grupy użytkowników
TypeTyp zalogowanego użytkownika
© MICROSYS, spol. s r. o.