Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmUser (Użytkownik)

Opis:
Patrz: PmUser - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt przedstawia konkretnego zalogowanego użytkownika (lokalnego lub sieciowego). Obiekt PmUser powstaje podczas każdego pomyślnego zalogowania użytkownika lokalnego lub sieciwewgo.
Właściwości i metody:
GetPrivateData Odczyt zapisanej wartości związanje z konkretnym zalogowanym użytkownikiem
Id Identyfikator użytkownika
IPAddress Adres IP użytkownika sieciowego
Name Nazwa użytkownika
Priority Priorytet użytkownika
SetPrivateData Zapisanie wartości związanej z konkretnym zalogowanym użytkownikiem
TestInGroup Test, czy dany użytkownik jest lub nie jest członkiem określonej grupy użytkowników
Type Typ zalogowanego użytkownika
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice