Promotic

Obiekt Collection

Opis:
Patrz: Collection - Szczegółowy opis obiektu

Obiekty (Pma obiekty lub inne) mogą być kolekcjami (tablicami, zbiorami) pewnych wartości lub obiektów.
Właściwości i metody:
CountIlość pozycji kolekcji
Item()pozycja kolekcji
© MICROSYS, spol. s r.o.