Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt Collection (Kolekcja)

Opis:
Patrz: Collection - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekty (Pma obiekty lub inne) mogą być kolekcjami (tablicami, zbiorami) pewnych wartości lub obiektów.
Właściwości i metody:
Count Ilość pozycji kolekcji
Item pozycja kolekcji
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice