Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda obiektu Collection

Opis:
Właściwość przedstawia pozycja kolekcji określona w parametrze index.
Składnia:
Object Item(Variant Id)
Parametry:
Id(Variant) Określa pozycji kolekcji. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Przykład:
Dostęp do pozycji kolekcji:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCollection = pMe.Pm("/Data");

var oItem = oCollection.Item("d0");
// lub
oItem = oCollection.Item(0);
© MICROSYS, spol. s r.o.