Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda objektu Collection

Popis:
Vlastnost představuje položku kolekce určenou v parametru index.
Syntaxe:
Object Item(Variant Id)
Volání:
Přístup k položce kolekce:
o = oCollection.Item(index)
Parametry:
Id(Variant) Určuje položku kolekce. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice