Update cookies preferences
Promotic

Count - vlastnost objektu Collection

Popis:
Počet položek kolekce.
Syntaxe:
Long Count
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCollection = pMe.Pm("/Data");
var nCount = oCollection.Count;
© MICROSYS, spol. s r.o.