Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Count - vlastnost objektu Collection

Popis:
Počet položek kolekce.
Syntaxe:
Long Count
Volání:
n = oCollection.Count
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice