Promotic

Count - właściwość obiektu Collection

Opis:
Ilość pozycji kolekcji.
Składnia:
Long Count
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCollection = pMe.Pm("/Data");
var nCount = oCollection.Count;
© MICROSYS, spol. s r.o.