Promotic

Fields - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField.
Syntaxe:
Object Fields
Hodnoty:
Vrací objekt Collection, který obsahuje všechny objekty AdoField objektu AdoRecordset.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Objekt Collection zpřístupňuje jednu položku (AdoField) voláním metody Collection.Item.
Viz také:
- Collection (objekt)
- AdoField (objekt)
Příklad1:
Zjistí "value" aktuálního záznamu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var vVal = oRs.Fields.Item("value").Value;
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.