Update cookies preferences
Promotic

Filter - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje filtr pro data v objektu AdoRecordset.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu typu Variant, která obsahuje filtr pro data v objektu AdoRecordset. Filtr umožňuje vybrat záznamy, které odpovídají konkrétním kritériím.
 
Syntaxe:
Variant Filter
Hodnoty:
Vlastnost Filter může obsahovat jednu z následujících možností:
Řetězec kritérií: - Textový řetězec složený z jedné nebo více jednotlivých klauzulí zřetězených operátory AND nebo OR.
Pole záložek (bookmarks): - Pole jedinečných hodnot záložek, které odkazují na záznamy v objektu AdoRecordset.
Hodnota FilterGroupEnum
0 - adFilterNone Odstraní aktuální filtr.
1 - adFilterPendingRecords Filtr, který zobrazuje pouze upravené záznamy, které ještě nebyly odeslány na server.
2 - adFilterAffectedRecords Filtr, který zobrazuje pouze záznamy ovlivněné posledním voláním Delete, Resync, UpdateBatch nebo CancelBatch.
3 - adFilterFetchedRecords Filtr, který zobrazuje záznamy v aktuální mezipaměti.
5 - adFilterConflictingRecords Filtr, který zobrazuje ty záznamy, které selhaly při poslední dávkové aktualizaci.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- AdoRecordset.Bookmark (vlastnost)
Příklad:
Příklady řetězce kritérií:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Filter = "Lastname='Smith'";
oRs.Filter = "Lastname='Smith' AND Birthdate >= #4/10/70#";
oRs.Filter = "Lastname='Jonson' OR Lastname='Johnson'";
oRs.Filter = "Lastname LIKE 'Jon*'";
oRs.Filter = "[Company Name]='Alfred Futterkiste' OR Orders>$300.00";
© MICROSYS, spol. s r.o.