Promotic

NextRecordset - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Tuto metodu použijte k vrácení výsledků dalšího příkazu ve složeném příkazu nebo dalšího výsledku uložené procedury, která vrací více výsledků. Například v příkazu složeného příkazu, jako je "SELECT * FROM table1; SELECT * FROM table2", provede metoda Execute v Command nebo metoda Open v AdoRecordset pouze první příkaz a vrátí výsledek do objektu AdoRecordset. Chcete-li získat přístup k výsledku dalšího příkazu v příkazu, zavolejte metodu NextRecordset.
Syntaxe:
Object NextRecordset([Long RecordsAffected])
Parametry:
RecordsAffected[nepovinné] (Long) Vrací počet záznamů ovlivněných operací.
Viz také:
- AdoRecordset.Filter (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRs2 = oRs.NextRecordset(ra);
© MICROSYS, spol. s r. o.