Update cookies preferences
Promotic

Save - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda uloží objekt AdoRecordset do souboru nebo do objektu Stream. Po dokončení metody bude aktuální záznam nastaven na první záznam objektu AdoRecordset. Pokud je na objekt AdoRecordset použit filtr, pak se uloží pouze "filtrované" záznamy. Tuto metodu lze volat pouze nad otevřeným objektem AdoRecordset.
Syntaxe:
Object Save([Variant destination], [Long persistformat])
Parametry:
destination[nepovinné] (Variant) Určuje, kam se má uložit objekt AdoRecordset (název cesty k souboru nebo odkaz na objekt Stream)
persistformat[nepovinné] (Long) Hodnota PersistFormatEnum, která určuje formát sady záznamů (XML nebo ADTG).
0 (přednastaveno) - adPersistADTG Ukládá ve formátu Microsoft Advanced Data TableGram (ADTG).
1 - adPersistXML Ukládá ve formátu XML (Extensible Markup Language).
1 - adPersistADO Ukládá ve vlastním formátu ADO ve formátu Extensible Markup Language (XML). Tato hodnota je stejná jako adPersistXML a je zahrnuta pro zpětnou kompatibilitu.
2 - adPersistProviderSpecific Zprostředkovatel zachová sadu záznamů pomocí vlastního formátu.
Viz také:
- AdoRecordset.Filter (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Save("C:\\\\Data\\\\testdata.dat", 1);
oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.