Update cookies preferences
Promotic

Move - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet záznamů.
Syntaxe:
Empty Move(Long nRecords, [Variant vStart])
Parametry:
nRecords(Long) Počet záznamů, o který bude přesunuta pozice aktuálního záznamu.
Kladné číslo znamená vpřed a záporné číslo zpět.
vStart[nepovinné] (Variant) Určuje startovací pozice (Bookmark).
Pokud není nastaveno, pak startovací pozicí bude stávající pozice aktuálního záznamu.
Pokud se uvede platný Bookmark, pak bude startovací pozicí.
Nebo pro určení startovací pozice lze použít domluvené číselné konstanty:
0 (přednastaveno) - (adBookmarkCurrent) Aktuální záznam.
1 - (adBookmarkFirst) První záznam.
2 - (adBookmarkLast) Poslední záznam.
Viz také:
Příklad:
Čtení dat v objektu PmaAdo ("/TestAdoDb"), který je již připojený k databázi (viz metoda DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1").
Výsledný objekt AdoRecordset bude zapamatován v objektu PmaAdo pod dodaným jednoznačným identifikátorem ("table1"), bude pouze obousměrný (static) a jen pro čtení (readonly).
Testuje se, zda nevznikla chyba a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset.
Pak se projdou všechny záznamy objektu AdoRecordset a u každého 10. záznamu se vypíše se do INFO systému hodnota prvního sloupce.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug("Field=" + oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.Move(10);
}
}

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.