Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm_LastTextErr - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
String Pm_LastTextErr
Volání:
s = oRs.Pm_LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (objekt Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo slouží obdobné vlastnosti PmaAdo.LastErr a PmaAdo.LastTextErr.
Příklad:

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice