Promotic

Pm_LastTextErr - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
String Pm_LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu PmaAdo slouží obdobné vlastnosti PmaAdo.LastErr a PmaAdo.LastTextErr.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.MoveFirst();
if (oRs.Pm_LastErr == 0)
{
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug(oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.MoveNext();
}
}
else
{
Pm.Debug(oRs.Pm_LastTextErr);
}

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.