Promotic

DataMember - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací nebo nastaví název datové oblasti, který se načte z objektu, na který odkazuje vlastnost DataSource.
 
Vlastnost DataMember určuje, který objekt určený vlastností DataSource bude reprezentován jako byl objekt AdoRecordset. Objekt AdoRecordset musí být před nastavením této vlastnosti zavřen. Vygeneruje se chyba, pokud vlastnost DataMember není nastavena před vlastností DataSource nebo pokud název DataMember není rozpoznán objektem zadaným ve vlastnosti DataSource.
Syntaxe:
String DataMember
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.DataMember = "Command";   // Name of the rowset to bind to
oRs.DataSource = "MyDm";   // Name of the object containing an IRowset
© MICROSYS, spol. s r.o.