Update cookies preferences
Promotic

CancelBatch - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda zruší dávkovou aktualizaci. Objekt AdoRecordset musí být při volání této metody v režimu dávkové aktualizace.
Syntaxe:
Empty CancelBatch([Long affectrec])
Parametry:
affectrec[nepovinné] (Long) Hodnota určuje, které záznamy tato metoda ovlivní.
1 - adAffectCurrent Ovlivňuje pouze aktuální záznam.
2 - adAffectGroup Ovlivňuje pouze záznamy, které splňují nastavení filtr (Filter musí být nastaven na hodnotu FilterGroupEnum nebo na pole záložek).
3 - adAffectAll Ovlivní všechny záznamy, pokud není k dispozici žádný filtr. Ovlivní pouze viditelné záznamy v aktuální kapitole, pokud Filter je nastaven na kritéria řetězce. Ovlivnit všechny řádky sady záznamů, pokud je filtr nastaven na hodnotu FilterGroupEnum nebo na pole záložek.
4 - adAffectAllChapters Ovlivní všechny záznamy ve všech podřízených objektech AdoRecordset, včetně těch skrytých aktuálně použitým filtrem.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.CancelBatch(4);
© MICROSYS, spol. s r.o.