Promotic

Seek - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda prohledá index objektu AdoRecordset a najde záznam, který odpovídá hodnotám zadaným v parametru keyvalues.
Pokud existuje shoda, pak aktuální záznam bude záznam určený parametrem seekoption.
Pokud neexistuje žádná shoda, pak aktuální záznam bude nastaven na konec objektu AdoRecordset.
 
Chcete-li použít tuto metodu, musí poskytovatel podporovat tuto metodu a použití indexů v objektu AdoRecordset (vlastnost Index). Použijte metodu Supports k určení, zda poskytovatel podporuje vyhledávání a indexování.
 
Před provedením této metody nastavte vlastnost Index na požadovaný index.
 
Tuto metodu lze použít pouze s kurzory na straně serveru (není podporována, pokud hodnota vlastnosti CursorLocation je adUseClient). Tuto metodu lze použít pouze pokud objekt AdoRecordset otevřen s hodnotou CommandTypeEnum adCmdTableDirect.
Syntaxe:
Object Seek(Variant keyvalues, Long seekoption)
Parametry:
keyvalues(Variant) Pole hodnot k porovnání s hodnotami v každém sloupci.
seekoption(Long) Hodnota SeekEnum, která určuje typ hledání.
1 - adSeekFirstEQ Hledá první klíč rovný hodnotám klíčů.
2 - adSeekLastEQ Hledá poslední klíč rovný hodnotám klíčů.
4 - adSeekAfterEQ Hledá klíč rovný hodnotám klíčů nebo těsně po tom, kde by k dané shodě došlo.
8 - adSeekAfter Hledá klíč hned poté, co by došlo ke shodě s hodnotami klíčů.
16 - adSeekBeforeEQ Hledá klíč rovný hodnotám klíčů nebo těsně před místem, kde by k dané shodě došlo.
32 - adSeekBefore Hledá klíč těsně před místem, kde by došlo ke shodě s hodnotami klíčů.
Viz také:
- AdoRecordset.Index (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Seek(Val, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.