Promotic

Cancel - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Metoda zruší provedení volání metody (zruší různé úkoly pro každý objekt). Tabulka ukazuje, jaký úkol je zrušen, když se volá tato metoda:
Objekt Zrušený úkol
Command Execute.
 
Poznámka: Parametr Options metody "Execute" musí být nastaven na adAsyncExecute nebo adAsyncFetch, dříve než je volána metoda Cancel, v jiném případě dojde k chybě.
Connection Execute nebo Open.
 
Poznámka: Parametr Options metody "Open" musí být nastaven na adSyncConnect nebo parametr Options metody "Execute" musí být nastaven na adAsyncExecute nebo adAsyncFetch, dříve než je volána metoda Cancel, v jiném případě dojde k chybě.
Record CopyRecord, DeleteRecord, MoveRecord nebo Open.
 
Poznámka: Parametr Options metody "Execute" musí být nastaven na adAsyncExecute nebo adAsyncFetch, před voláním metody Cancel, v jiném případě dojde k chybě.
Recordset Open
Stream Open
Syntaxe:
Empty Cancel()
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Cancel();
© MICROSYS, spol. s r.o.