Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Update - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Slouží k ukončení editačního režimu a zplatnění všech změn aktuálního záznamu. Editační režim záznamu byl vyvolán buď metodou AddNew nebo prostým zápisem do hodnot aktuálního záznamu (editace záznamu).
Syntaxe:
Empty Update([Variant aFields], [Variant aValues])
Volání:
oRs.Update aFields, aValues
Parametry:
aFields[nepovinné] (Variant) Samotný název, pole názvů sloupců nebo pole pozic sloupců záznamu.
aValues[nepovinné] (Variant) Samotná hodnota nebo pole hodnot pro sloupce v novém záznamu. Pokud aFields je pole, pak aValues musí být také pole se stejným počtem členů, v jiném případě vznikne chyba. Pořadí jmen sloupců a pořadí hodnot sloupců v obou polích si musí odpovídat.
Poznámka:
Pomocí volitelných parametrů aFields a aValues lze metodě Update dodat všechny změněné hodnoty. Existují tedy 2 způsoby, jak měnit hodnoty aktuálního záznamu:
1) Změna jednotlivých hodnot opakovaným přístupem do Value s následným zplatněním metodou Update bez parametrů.
2) Změna hodnot najednou pomocí volitelných parametrů aFields a aValues metody Update.
 
Upozornění: V editačním režimu dochází k zamknutí objektu AdoRecordset tak, že nelze volat metody pro přesun pozice aktuálního záznamu, atd., dokud se režim neukončí voláním metody Update nebo CancelUpdate. Metoda Update nevrací žádnou hodnotu a může se stát, že selže (např. pokus o zápis věty s duplicitní hodnotou klíče nebo s neplatnou hodnotou). Při selhání metody Update zůstává objekt AdoRecordset i nadále zamknutý a nelze s ním běžně pracovat. Proto je nutno otestovat výsledek volání metody Update pomocí vlastnosti Pm_LastErr objektu Objekt Wrapper (který v systému PROMOTIC automaticky obaluje každý objekt AdoRecordset). V případě chyby pak buď operaci provést znovu se správnými hodnotami nebo zrušit editační režim metodou CancelUpdate. Viz Příklad.
Viz také:
Příklad:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice