Update cookies preferences
Promotic

EditMode - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Indikuje editační status aktuálního záznamu (hodnota ADO EditModeEnum).
Syntaxe:
Long EditMode
Hodnoty:
0 - (adEditNone) Žádná editační operace nad aktuálním záznamem není aktivní.
1 - (adEditInProgress) Aktuální záznam byl editován a nebyl uložen.
2 - (adEditAdd) Aktuální záznam je nový záznam a nebyl uložen.
4 - (adEditDelete) Aktuální záznam byl smazán.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- AdoRecordset (objekt)
- AdoRecordset.State (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nEditMode = oRs.EditMode;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.