Promotic

EditMode - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Wskazuje stan edzcji bieżącego rekordu (wartość ADO EditModeEnum).
Składnia:
Long EditMode
Wartości:
0 - (adEditNone) żadna operacja edycji dla danego rekordu bieżącego nie jest aktywna.
1 - (adEditInProgress) Bieżący rekord został zmieniony a zmiany nie zostały zapisane.
2 - (adEditAdd) Bieżący rekord jest nowym rekordm i nie został zapisany.
4 - (adEditDelete) Bieżący rekord został usunięty.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- AdoRecordset (obiekt)
- AdoRecordset.State (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nEditMode = oRs.EditMode;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.