Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MoveLast - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na ostatni rekord w obiekcie AdoRecordset.
Składnia:
Empty MoveLast()
Patrz również:
- AdoRecordset.EOF (właściwość)
- AdoRecordset.BOF (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MoveLast();
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice