Promotic

MovePrevious - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na poprzedni rekord obiektu AdoRecordset.
Składnia:
Empty MovePrevious()
Notatka:
Jeżeli bieżący rekord jest pierwszy rekord, wtedy metoda MovePrevious przesunie pozycję bieżącego rekordu przed pierwszy rekord obiektu AdoRecordset oraz właściwość BOF jest true. Próba przesunięcia wstecz, jeżeli właściwość BOF już jest równa true, spowoduje błąd.
Patrz również:
- AdoRecordset.EOF (właściwość)
- AdoRecordset.BOF (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MovePrevious();
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.