Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Opis:
Obiekt ADO Recordset przedstawia zestaw rekordów. Chodzi bezpośrednio o obiekt z implementacji technologii ADO od firmy Microsoft. W dokumentacji PROMOTIC są przedstawione tylko najważniejsze właściwości i metody. Dokładny opis interfejsu obiektu patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx lub http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.
 
Obiekt ADO Recordset: Obiekt AdoRecordset (zestaw rekordów) przedstawia dane rezultatu polecenia SQL. Dane składają się z dowolnej liczby rekordów, gdzie każdy rekord jednego obiektu AdoRecordset ma taką samą strukturę (obiekty AdoField). Dane mają więc charakter tablicy, gdzie wiersze odpowiadają rekordom a kolumny są tworzone obiektami AdoField.
 
Bieżący rekord: Jeden z rekordów może być zaznaczony jako rekord bieżący (wskaźnik). Chodzi o rekord, z którym można na bieżąco pracować. Cały szereg operacji dotyczy właśnie bieżącego rekordu. Do zmiany pozycji bieżącego rekordu po rekordach obiektu AdoRecordset służy całszereg metod, na przykład MoveFirst, MoveNext, itd. Bieżący rekord w obiekcie AdoRecordset może być najwyżej jeden, lecz nie musi być też żaden. Podczas przechodzenia rekordów jednego po drugim do przodu (do tyłu), przy przesuwaniu pozycji bieżącego rekordu o jeden do przodu przy pomocy metody MoveNext (do tyłu przy pomocy metody MovePrevious), w końcu bieżący rekord przesunie się za ostatni (przed pierwszy) rekord i przechodzenie rekordów tym samym jest zakończone. Do sprawdzenia, że bieżący rekord już nie jest ważny i przesunął się za ostatni rekord (lub przed pierwszy) służy właściwość EOF (BOF).
 
Obiekt ADO Record:

W zależności od konkretnego ADO Provider może się wydarzyć, że jednowierszowy wynik polecenia SQL nie zostanie zwrócony w formie obiektu AdoRecordset z jednym rekordem, lecz w postaci w formie obiektu AdoRecord (przedstawia jeden wiersz). Jednak zachowanie takie nie jest typowym dla najczęściej stosowanych ADO Provider. Obiekt AdoRecord jest zwracany raczej w przypadku jawnych operacji, kiedy z istniejącego obiektu AdoRecordset jest zwracany konkretny rekord w formie obiektu AdoRecord. Obiekt AdoRecord składa się z obiektów AdoField tak samo jak obiekt AdoRecordset, jedank w odróżnieniu od niego nie wspiera metody do zmiany pozycji bieżącego rekordu (np. MoveFirst). W celu uproszczenia w dokumentacji będziem przedstawiany powszechnie zwracany obiekt AdoRecordset, chociaż w okreĺonych pojedyńczych przypadkach może zostać zwracany także obiekt AdoRecord.

Właściwości i metody:
AddNew Początek trybu edycji dodania nowego rekordu
BOF Wskazuje, czy wskaźnik bieżącego rekordu znajduje się przed pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset
CancelUpdate Koniec trybu edycji, odwołanie zmian
Delete Usunie rekord w obiekcie AdoRecordset
EditMode Wskazuje stan edzcji bieżącego rekordu (wartość ADO EditModeEnum)
EOF Wskazuje, czy wskaźnik bieżącego rekordu znajduje się za ostatnim rekordem w obiekcie AdoRecordset
Fields Zwraca obiekt Collection, który zawiera obiekty AdoField
Find Wyszukuje rekord w obiekcie AdoRecordset, który spełnia dane kryteria
GetRows Kopiuje kilka rekordów obiektu AdoRecordset do tablicy 2-wymiarowej
Move Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu w obiekcie AdoRecordset o określoną ilość rekordów
MoveFirst Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na pierwszy rekord w obiekcie AdoRecordset
MoveLast Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na ostatni rekord w obiekcie AdoRecordset
MoveNext Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na następny rekord w obiekcie AdoRecordset
MovePrevious Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na poprzedni rekord obiektu AdoRecordset
Pm_LastErr Liczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecordset
Pm_LastTextErr Opis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecordset
RecordCount Zwraca ilość rekordów w obiekcie AdoRecordset
Requery Pełny ponowny odczyt danych w obiekcie AdoRecordset
Resync Odświeżenie istniejących danych w obiekcie AdoRecordset
State Wskazuje, czy obiekt AdoRecordset jest otwarty, zamknięty, czy podłącza się, czy wykonuje polecenie lub odczytuje dane
Update Koniec trybu edycji rekordu, wykonanie zmian
Patrz również:
- AdoRecord (obiekt)
- AdoField (obiekt)
- PmaAdo (obiekt)

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice