Promotic

Status - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca stan bieżącego rekordu w odniesieniu do aktualizacji wsadowych lub innych operacji zbiorczych.
 
właściwość zwraca co najmniej jedną wartość RecordStatusEnum, która określa status bieżącego rekordu w odniesieniu do aktualizacji wsadowych lub innych operacji zbiorczych.
Składnia:
Byte Status
Wartości:
0 - adRecOK Rekord został pomyślnie zaktualizowany.
0x1 - adRecNew Rekord jest nowy.
0x2 - adRecModified Rekord zmodyfikowany.
0x4 - adRecDeleted Rekord usunięty.
0x8 - adRecUnmodified Rekord niezmodyfikowany.
0x10 - adRecInvalid Rekord nie został zapisany, nieprawidłowa zakładka (bookmark).
0x40 - adRecMultipleChanges Rekord nie został zapisany, wpłynęłoby na wiele rekordów.
0x80 - adRecPendingChanges Rekord nie został zapisany, odnosi się do oczekującego insert.
0x100 - adRecCanceled Rekord nie został zapisany, operacja została anulowana.
0x400 - adRecCantRelease Nowy rekord nie został zapisany, istniejący rekord został zamknięty.
0x800 - adRecConcurrencyViolation Rekord nie został zapisany, w użyciu była optymistyczna współbieżność.
0x1000 - adRecIntegrityViolation Rekord nie został zapisany, użytkownik naruszył ograniczenia integralności.
0x2000 - adRecMaxChangesExceeded Rekord nie został zapisany, zbyt wiele oczekujących zmian.
0x4000 - adRecObjectOpen Rekord nie został zapisany, konflikt z otwartym obiektem pamięci.
0x8000 - adRecOutOfMemory Rekord nie został zapisany, w komputerze zabrakło pamięci.
0x10000 - adRecPermissionDenied Rekord nie został zapisany, użytkownik ma niewystarczające uprawnienia.
0x20000 - adRecSchemaViolation Rekord nie został zapisany, narusza strukturę bazy danych.
0x40000 - adRecDBDeleted Rekord już usunięty ze źródła danych.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nStatus = oRs.Status;
© MICROSYS, spol. s r.o.