Promotic

Pm_LastTextErr - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Opis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecordset.
Składnia:
String Pm_LastTextErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do sprawdzenia wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) opakowanym warstwą bezpieczeństwa (Obiekt Wrapper). Do testowania wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo służą podobne właściwości PmaAdo.LastErr oraz PmaAdo.LastTextErr.
Patrz również:
- AdoRecordset.Pm_LastErr (właściwość)
- PmaAdo.LastTextErr (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MoveFirst();
if (oRs.Pm_LastErr == 0)
{
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug(oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.MoveNext();
}
}
else
{
Pm.Debug(oRs.Pm_LastTextErr);
}

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.