Promotic

RecordCount - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca ilość rekordów w obiekcie AdoRecordset.
Składnia:
Long RecordCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
W przypadku błędu, oraz jeżeli określenie ilości rekordów nie jest wspierane, zwraca wartość -1. Ta właściwość nie jest wspierana na przykład przy zastosowaniu kursora "forwardonly", patrz metoda PmaAdo.RsOpen.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
Przykład:
Stwierdzi ilość rekordów w obiekcie AdoRecordset, w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest już podłączony do bazy danych (patrz metoda DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
var nCount;
if (oRs)
{
nCount = oRs.RecordCount;   // Odczyt z właściwości
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.