Promotic

ActiveConnection - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia definicję połączenia, jeżeli połączenie jest zamknięte, lub bieżący obiekt Connection, jeżeli połączenie jest otwarte.
 
Właściwość zwraca lub ustawia String lub Variant, który zawiera obiekt Connection skojarzony z obiektem AdoRecordset. Jeżeli połączenie jest zamknięte, wtedy ta właściwość ustawi lub zwrócc definicję połączenia.
Składnia:
Variant ActiveConnection
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sConn = oRs.ActiveConnection;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.