Promotic

Index - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia nazwę bieżącego indeksu w obiekcie AdoRecordset
 
Ta właściwość jest używana w połączeniu z metodą Seek. Jeżeli bazowy dostawca nie obsługuje właściwość Index, czyli metodę Seek, wtedy zamiast tego rozważ wywołać metodę Find.
Składnia:
String Index
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sName = oRs.Index;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.