Promotic

Update - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Służy do zakończenia trybu edycji oraz zatwierdzenia wszystkich zmian bieżącego rekordu.
Tryb edycji został wywołany przy pomocy metody AddNew lub w prosty sposób przez zapis wartości bieżącego rekordu (edycja rekordu).
Składnia:
Empty Update([Variant aFields], [Variant aValues])
Parametry:
aFields[opcjonalne] (Variant) Właściwa nazwa, tablica nazw kolumn lub tablica pozycji kolumn rekordu.
aValues[opcjonalne] (Variant) Właściwa wartość lub tablica wartości dla kolumn w nowym rekordzie.
Jeżeli aFields jest tablicą, wtedy aValues musi również być taką samą tablicą o takiej samej ilości członków, w innym przypadku dojdzie do błędu.
Kolejność nazw kolumn i kolejność wartości kolumn w obu tablicach muszą odpowiadać sobie nawzajem.
Notatka:
Przy pomocy opcjonalnych parametrów aFields oraz aValues można w metodzie Update przekazać wszystkie zmienione parametry. Istnieją zatem dwie możliwości, jak zmienić wartości bieżącego rekordu:
1) Zmiana poszczególnych wartości przez ponowny dostęp do właściwości Value z następnym zatwierdzeniem przy pomocy metody Update bez parametrów.
2) Zmiana wartości przy pomocy parametrów opcjonalnych aFields oraz aValues metody Update.


Uwaga:
W trybie edycji dochodzi do zamknięcia obiektu AdoRecordset tak, że nie mjest możliwe wywołanie metody do przesunięcia pozycji bieżącego rekordu, itd., dopóki tryb edycji nie jest zakończony przez wywołanie metody Update lub CancelUpdate. Metoda Update nie zwraca żadnej wartości i może dojść do tego, że jej wywołanie zakończy się błędem (np. próba zapisu rekordu o podwójnej wartości klucza lub z niepoprawną wartością). Obiekt AdoRecordset zostaje zamknięty nawet w przypadku niepowodzenia metody Update i nie można z nim dalej pracować. Dlatego jest konieczne wynik wywołania metody Update sprawdzić przy pomocy właściwości Pm_LastErr obiektu Obiekt Wrapper (który w systemie PROMOTIC automatycznie zawija każdy obiekt AdoRecordset).
W przypadku błędu można operację powtórzyć z poprawnymi wartościami lub zakończyć tryb edycji przy pomocy metody CancelUpdate. Patrz Przykład.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.Update();
// lub
oRs.Update(aFields, aValues);
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.