Update cookies preferences
Promotic

GetString - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca AdoRecordset jako łańcuch tekstowy.
Składnia:
Variant GetString([Long format], [Long n], [Long coldel], [Long rowdel], [Long nullexpr])
Parametry:
format[opcjonalne] (Long) Wartość StringFormatEnum określa format podczas pobierania AdoRecordset jako ciągu znaków.
2 - adClipString Ogranicza wiersze parametrem rowdel, kolumny parametrem coldel, a wartości null parametrem nullexpr.
n[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy do przekonwertowania w zestawie rekordów.
coldel[opcjonalne] (Long) Jeżeli format jest ustawiony na adClipString, wtedy jest to separator kolumn. W innym przypadku jest to znak tabulacji.
rowdel[opcjonalne] (Long) Jeżeli format jest ustawiony na adClipString, wtedy jest to separator wierszy. W innym przypadku jest to znak powrotu karetki.
nullexpr[opcjonalne] (Long) Jeżeli format jest ustawiony na adClipString, wtedy jest to wyrażenie używane zamiast wartości null. W innym przypadku jest to pusty łańcuch.
Patrz również:
- AdoRecordset.Filter (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sStr = oRs.GetString(2);
© MICROSYS, spol. s r.o.