Promotic

ActiveCommand - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca obiekt Command skojarzony z AdoRecordset.
 
Jeżeli obiekt Command nie został użyty do utworzenia bieżącego AdoRecordsetu, wtedy zwracane jest odniesienie do obiektu null. Użyj tej właściwości, aby znaleźć skojarzony obiekt Command, jeżeli uzyskasz tylko wynikowy obiekt AdoRecordset.
Składnia:
Variant ActiveCommand
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommand = oRs.ActiveCommand;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.