Promotic

DataSource - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Określa obiekt zawierający dane, które mają być reprezentowane jako obiekt AdoRecordset.
 
Ta właściwość służy do tworzenia kontrolek powiązanych z danymi w środowisku danych. Środowisko danych utrzymuje kolekcje danych (źródła danych) zawierające nazwane obiekty (członkowie danych) który będzie reprezentowany jako obiekt AdoRecordset.
Składnia:
String DataSource
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do zapisu.
Patrz również:
- AdoRecordset.DataMember (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.DataMember = "Command";   // Name of the rowset to bind to
oRs.DataSource = "MyDm";   // Name of the object containing an IRowset
© MICROSYS, spol. s r.o.