Promotic

DataSource - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Určuje objekt obsahující data, která mají být reprezentována jako objekt AdoRecordset.
 
Tato vlastnost se používá k vytvoření ovládacích prvků vázaných na data pomocí prostředí dat. Datové prostředí udržuje kolekce dat (zdroje dat) obsahující pojmenované objekty (datové členy) který bude reprezentován jako objekt AdoRecordset.
Syntaxe:
String DataSource
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro zápis.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.DataMember = "Command";   // Name of the rowset to bind to
oRs.DataSource = "MyDm";   // Name of the object containing an IRowset
© MICROSYS, spol. s r.o.