Promotic

Supports - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Vrátí logickou hodnotu, která určuje, zda objekt AdoRecordset podporuje určitý typ funkce.
Syntaxe:
Object Supports([Long cursoroptions])
Parametry:
cursoroptions[nepovinné] (Long) Jedna nebo více CursorOptionEnum hodnot, které určují, pro jaké funkce by měla tato metoda testovat.
0x100 (přednastaveno) - adHoldRecords Načte více záznamů nebo změní další pozici bez potvrzení všech nevyřízených změn.
0x200 - adMovePrevious Podporuje metody MoveFirst, MovePrevious, Move a GetRows.
0x2000 - adBookmark Podporuje vlastnost Bookmark.
0x4000 - adApproxPosition Podporuje vlastnosti AbsolutePosition a AbsolutePage
0x10000 - adUpdateBatch Podporuje metody UpdateBatch a CancelBatch
0x20000 - adResync Podporuje metodu Resync.
0x40000 - adNotify Indikuje, že poskytovatel dat podporuje oznámení (určuje, zda jsou podporovány události objektu AdoRecordset).
0x80000 - adFind Podporuje metodu Find.
0x100000 - adIndex Podporuje metodu Index.
0x200000 - adSeek Podporuje metodu Seek.
0x1000400 - adAddNew Podporuje metodu AddNew.
0x1000800 - adDelete Podporuje metodu Delete.
0x1008000 - adUpdate Podporuje metodu Update.
Viz také:
- AdoRecordset.Filter (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.Supports("C:\\\\Data\\\\testdata.dat", 1);
oRs.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.