Promotic

CompareBookmarks - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Tato metoda porovnává dvě záložky (bookmarks).
Metoda vrací hodnotu CompareEnum, která určuje relativní pozice řádků záložky.
Syntaxe:
Long CompareBookmarks(Object mark1, Object mark2)
Parametry:
mark1(Object) Záložka (bookmark) prvního řádku.
mark2(Object) Záložka (bookmark) druhého řádku.
Vrácená hodnota:
0 - adCompareLessThan První záložka je před druhou.
1 - adCompareEqual Záložky jsou stejné.
2 - adCompareGreaterThan První záložka je po druhé.
3 - adCompareNotEqual Záložky nejsou stejné.
3 - adCompareNotComparable Záložky nelze porovnávat.
Viz také:
- AdoRecordset.Filter (vlastnost)
- AdoRecordset.Bookmark (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nCompare = oRs.CompareBookmarks(mark1, mark2);
© MICROSYS, spol. s r.o.