Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

State - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Zjistí, zda objekt AdoRecordset je otevřený, zavřený, připojující se, provádějící příkaz nebo čtoucí data.
Syntaxe:
Long State
Hodnoty:
0 - (adStateClosed) Objekt je zavřený.
1 - (adStateOpen) Objekt je otevřený.
2 - (adStateConnecting) Objekt se připojuje.
4 - (adStateExecuting) Objekt provádí příkaz.
8 - (adStateFetching) Vyčítají se záznamy objektu.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- AdoRecord (objekt)
- AdoRecord.State (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nState = oRs.State;

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice