Update cookies preferences
Promotic

State - vlastnost objektu AdoRecord

Popis:
Zjistí, zda objekt AdoRecord je otevřený, zavřený, připojuje se, provádí se asynchronní metoda nebo čte data.
Syntaxe:
Long State
Hodnoty:
0 - (adStateClosed) Objekt je zavřený.
1 - (adStateOpen) Objekt je otevřený.
2 - (adStateConnecting) Objekt se připojuje.
4 - (adStateExecuting) Objekt provádí asynchronní metodu.
8 - (adStateFetching) Vyčítají se záznamy objektu.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost může vracet kombinaci hodnot. Například, pokud se provádí asynchronní metoda, pak tato vlastnost bude součtem hodnot adStateOpen a adStateExecuting.
Viz také:
- AdoRecordset (objekt)
- AdoRecordset.State (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nState = oAdoRecord.State;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.