Promotic

Objekt AdoRecord (ADO Record)

Popis:
Objekt ADO Record představuje jeden záznam objektu AdoRecordset nebo jednořádkový výsledek SQL dotazu. Jedná se přímo o objekt z implementace technologie ADO od firmy Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms680976(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.

Objekt AdoRecord (řádek nebo záznam) je tvořen objekty AdoField.
Vlastnosti a metody:
FieldsVrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField
Pm_LastErrČíselný kód chyby výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecord
Pm_LastTextErrTextový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecord
StateZjistí, zda objekt AdoRecord je otevřený, zavřený, připojuje se, provádí se asynchronní metoda nebo čte data
Viz také:
- AdoField (objekt)
- AdoRecordset (objekt)
- PmaAdo (objekt)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.