Promotic

Fields - vlastnost objektu AdoRecord

Popis:
Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField.
Syntaxe:
Object Fields
Hodnoty:
Vrací objekt Collection, který obsahuje všechny objekty AdoField objektu AdoRecord.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Objekt Collection zpřístupňuje jednu položku (AdoField) voláním metody Collection.Item.
Viz také:
- AdoField (objekt)
- AdoRecordset (objekt)
- AdoRecord (objekt)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oField = oAdoRecord.Fields.Item(0);
Příklad2:
Příklad3:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.