Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fields - vlastnost objektu AdoRecord

Popis:
Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField.
Syntaxe:
Object Fields
Volání:
oField = oRecord.Fields.Item(index)
Hodnoty:
Vrací objekt Collection, který obsahuje všechny objekty AdoField objektu AdoRecord.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Collection zpřístupňuje jednu položku (AdoField) voláním metody Collection.Item.

Viz také:
- AdoField (objekt)
- AdoRecordset (objekt)
- AdoRecord (objekt)
Příklad1:
Příklad2:

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice