Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt AdoField (ADO Field)

Popis:
Objekt AdoField obsahuje informace o sloupci v objektu AdoRecordset nebo AdoRecord. Pro každý sloupec objektu AdoRecordset existuje jeden objekt AdoField. Kromě informace o celém sloupci (datový typ, název, atd.) v sobě obsahuje i informace o vlastní hodnotě aktuálního záznamu.

Jedná se přímo o objekt ADO Field z implementace technologie ADO od firmy Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms677568(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_field.asp.

Vlastnosti a metody:
Name Název sloupce
Pm_LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoField
Pm_LastTextErr Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoField
Value Hodnota sloupce aktuálního záznamu
Viz také:
- AdoRecordset (objekt)
- AdoRecord (objekt)
- PmaAdo (objekt)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice