Promotic

Obiekt AdoField (ADO Field)

Opis:
Obiekt AdoField zawiera informacje o kolumnie w obiekcie AdoRecordset lub AdoRecord. Dla każdej kolumny obiektu AdoRecordset istnieje jeden obiekt AdoField. Oprócz informacji o całej kolumnie (typ danych, nazwa, itd.) zawiera w sobie również informacje o właściwej wartości bieżącego rekordu.
Chodzi bezpośrednio o obiekt ADO Field z implementacji technologii ADO od firmy Microsoft. W dokumentacji PROMOTIC będą przedstawione tylko najważniejsze właściwości i metody. Dokładny opis interfejsu obiektu patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms677568(v=VS.85).aspx lub http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_field.asp.
Właściwości i metody:
NameNazwa kolumny
Pm_LastErrLiczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoField
Pm_LastTextErrOpis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoField
ValueWartość kolumny bieżącego rekordu
Patrz również:
- AdoRecordset (obiekt)
- AdoRecord (obiekt)
- PmaAdo (obiekt)

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.