Promotic

RsIsOpen - metoda obiektu PmaAdo

Opis:
Test, czy istnieje obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze.
Składnia:
Boolean RsIsOpen(String sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator, pod jakim obiekt PmaAdo utrzyma obiekt AdoRecordset.
Wartość zwrotna:
true - Obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze istnieje (np. przez wywołanie metody RsOpen lub DbExecute).
false - Obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze nie istnieje. To znaczy, że w ogóle nie był otwarty lub został zwolniony przez wywołanie metody RsClose.
Notatka:
Obiekt ADO Record:
W zależności od konkretnego ADO Provider może się wydarzyć, że jednowierszowy wynik polecenia SQL nie zostanie zwrócony w formie obiektu AdoRecordset z jednym rekordem, lecz w postaci w formie obiektu AdoRecord (przedstawia jeden wiersz). Jednak zachowanie takie nie jest typowym dla najczęściej stosowanych ADO Provider. Obiekt AdoRecord jest zwracany raczej w przypadku jawnych operacji, kiedy z istniejącego obiektu AdoRecordset jest zwracany konkretny rekord w formie obiektu AdoRecord. Obiekt AdoRecord składa się z obiektów AdoField tak samo jak obiekt AdoRecordset, jedank w odróżnieniu od niego nie wspiera metody do zmiany pozycji bieżącego rekordu (np. MoveFirst).
W celu uproszczenia w dokumentacji PROMOTIC będziem przedstawiany powszechnie zwracany obiekt AdoRecordset, chociaż w okreĺonych pojedyńczych przypadkach może zostać zwracany także obiekt AdoRecord.
Patrz również:
- PmaAdo.RsOpen (metoda)
- PmaAdo.RsGet (metoda)
- PmaAdo.RsClose (metoda)
- PmaAdo.DbExecute (metoda)
Przykład:
Test, czy w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb") istnieje utrzymany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym jednoznacznym identyfikatorze ("table1").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
if (oDb.RsIsOpen("table1"))
{
// ...
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.