Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - właściwość obiektu PmaAdo

Opis:
Liczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo.
Składnia:
Long LastErr
Wołanie:
n = oDb.LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Do sprawdzenia wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField) służą podobne właściwości Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr obiektu Obiekt Wrapper.
Patrz również:
- PmaAdo.LastTextErr (właściwość)
- AdoRecordset.Pm_LastErr (właściwość)
Przykład:
Patrz Przykład

Historia:
Pm8.01.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice