Update cookies preferences
Promotic

Obiekt AdoRecord (ADO Record)

Opis:
Obiekt ADO Record przedstawia wyłącznie jeden rekord obiektu AdoRecordset lub jednowierszowy wynik polecenia SQL. Chodzi bezpośrednio o obiekt z implementacji technologii ADO od firmy Microsoft. W dokumentacji PROMOTIC są przedstawione tylko najważniejsze właściwości i metody. Dokładny opis interfejsu obiektu patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms680976(v=VS.85).aspx lub http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.

Obiekt AdoRecord (wiersz lub rekord) jest tworzony obiektami AdoField.
Właściwości i metody:
FieldsZwraca obiekt Collection, który zawiera obiekty AdoField
Pm_LastErrLiczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecord
Pm_LastTextErrOpis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecord
StateStwierdzi, czy obiekt AdoRecord jest otwarty, zamknięty, czy podłącza się, wykonuje się metoda asynchroniczna lub odczytuje dane
Patrz również:
- AdoField (obiekt)
- AdoRecordset (obiekt)
- PmaAdo (obiekt)

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.