Promotic

Pm_LastErr - właściwość obiektu AdoRecord

Opis:
Liczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecord.
Składnia:
Long Pm_LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do sprawdzenia wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) opakowanym warstwą bezpieczeństwa (Obiekt Wrapper). Do testowania wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo służą podobne właściwości PmaAdo.LastErr oraz PmaAdo.LastTextErr.
Patrz również:
- AdoRecord.Pm_LastTextErr (właściwość)
- PmaAdo.LastErr (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nErr = oAdoRecord.Pm_LastErr;   // Odczyt z właściwości
Przykład2:
Patrz Przykład

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.