Update cookies preferences
Promotic

Pm_LastErr - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Liczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecordset.
Składnia:
Long Pm_LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Do sprawdzenia wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) opakowanym warstwą bezpieczeństwa (Obiekt Wrapper). Do testowania wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo służą podobne właściwości PmaAdo.LastErr oraz PmaAdo.LastTextErr.
Patrz również:
- AdoRecordset.Pm_LastTextErr (właściwość)
- PmaAdo.LastErr (właściwość)
Przykład:
Test, czy metoda MoveFirst została zakończona poprawnie oraz czy pozycja bieżącego rekordu została rzeczywiście przesunięta do pierwszego wiersza. Jeżeli by AdoRekordset nie zawierał żadnego wiersza lub przesunięcie bieżącego rekordu do pierwszego wiersza nie powiodło się, wtedy ewentualny zwrócony błąd można przetestować przy pomocy metody AdoRecordset.Pm_LastErr.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oRs.MoveFirst();
if (oRs.Pm_LastErr == 0)
{
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug(oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.MoveNext();
}
}
else
{
Pm.Debug(oRs.Pm_LastTextErr);
}

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.