Promotic

CacheSize - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia liczbę rekordów, które można buforować.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość typu Long, która określa liczbę rekordów, które można buforować lokalnie w pamięci. Wartość musi być większa od 0. Domyślną wartością jest 1.
Składnia:
Long CacheSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRec = oRs.CacheSize;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.