Promotic

AbsolutePosition - właściwość obiektu AdoRecordset

Opis:
Zwraca lub ustawia wartość, która określa pozycję porządkową bieżącego rekordu w obiekcie AdoRecordset.
 
Właściwość zwraca lub ustawia wartość typu Long, która określa pozycję porządkową (liczbową) bieżącego rekordu w obiekcie AdoRecordset. Zwraca lub ustawia wartość od 1 do liczby rekordów w obiekcie AdoRecordset lub zwróci wartość PositionEnum. Wartość jest 1, gdy bieżący rekord jest pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset.
 
Jeżeli ustawisz tę właściwość na liczbę, wtedy zostaniesz przeniesiony do rekordu na pozycji numerycznej.
 
Aby uzyskać całkowitą liczbę rekordów w obiekcie AdoRecordset, użyj właściwość RecordCount.
Składnia:
Long AbsolutePosition
Wartości:
-1 - adPosUnknown określa, że Recordset jest pusty, pozycja bieżącego rekordu jest nieznana lub dostawca nie obsługuje właściwości AbsolutePage lub AbsolutePosition.
-2 - adPosBOF określa, że bieżący rekord znajduje się przed pierwszym rekordem (BOF)
-3 - adPosEOF określa, że bieżący rekord znajduje się za ostatnim rekordem (EOF)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Uzyskanie dostępu do właściwości AbsolutePosition obiektu AdoRecordset, który został otwarty za pomocą kursora tylko do przodu lub kursora dynamicznego, powoduje zgłoszenie błędu adErrFeatureNotAvailable. W przypadku innych typów kursorów zostanie zwrócona poprawna pozycja, o ile dostawca OLE DB obsługuje interfejs IRowsetScroll:IRowsetLocate. Jeżeli dostawca nie obsługuje interfejsu IRowsetScroll, wtedy właściwość jest ustawiona na adPosUnknown.
Patrz również:
- AdoRecordset.PageSize (właściwość)
- AdoRecordset.PageCount (właściwość)
- AdoRecordset.AbsolutePage (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAbsPos = oRs.AbsolutePosition;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.